Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-19

Utvärdering Internationella Torget på Bokmässan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Internationella Torget är ett nätverk av över 65 organisationer, förlag och myndigheter som på olika sätt arbetar med utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter och för att uppmärksamma de internationella frågorna i Sverige. Nätverkets målsättning är att erbjuda lärare, journalist, bibliotekarie och medborgare, en samlad mötesplats för globala utvecklingsfrågor, bland annat genom att finnas på Bok & Bibliotek i Göteborg.
Nätverket är delvis Sidafinansierat och vi arbetar med kontinuerliga uppföljningar av vår verksamhet. Varje år genomför vi därför utvärderingar av året som gått. Inför årets Bokmässa i Göteborg, den 23-26 september, letar jag en, eller helst två personer som kan arbeta med vår utvärderingsprocess.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.