Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-21

Realtidsprogrammering för radardemonstrator

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.

Examensarbetet utförs på en utvecklingsenhet där utveckling sker av radarsensorer med tillhörande avancerad signalbehandling för att extrahera önskad information ur signaler mottagna från en komplex omgivning.

Signalbehandlingen är mycket beräkningsintensiv och måste bearbeta data i parallella processer med hög takt.

Din roll
Examensarbetet går ut på att realtidsanpassa befintliga signalbehandlingsalgoritmer för upptäckt och följning av objekt och därtill att utveckla en realtidspresentation av signalbehandlat data. Dessutom ingår utveckling av ett grafiskt användarinterface för styrning och parametersättning av signalbehandlingen.

Arbetet utförs på en PC plattform, som tar emot samplat radardata i realtid via gigabit Ethernet.

Det som skall göras är:

– Realtidsanpassa befintlig kod utvecklad i Matlab dels genom implementering i C/C++ och dels genom ett optimerat utnyttjande av moderna flerkärniga processorer.

– Utveckla ett presentationsprogram dels för styrning av signalbehandling och dels för visualisering av extraherad information.

– Test och dokumentering av arbete.

Examensarbetet utförs som ett 2 x 10 poängs arbete med en initial uppdelning mellan optimering av signalbehandling och visualisering av extraherad information.

Dina kvalifikationer
Examensarbetet är lämpligt att utföras av två högskoleingenjörer med inriktning mot elektronik/data och med ett intresse av programmering.

Läs mer och ansök via www.saabgroup.com/career under Vacancies.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.