Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-24

Rapport om ungdomars livsvillkor - LUPP (Lokal Uppföljning av ungdomspolitiken) Kungsbacka kommun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Under hösten 2010 genomförs en LUPP-undersökning i Kungsbacka för andra gången. Förra gången var 2007.
LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och undersökningens syfte är att få kunskap om ungdomars livsvillkor, ge ungdomar möjlighet till inflytande samt att vara ett verktyg i kommunens ungdomspolitik. Undersökningen är en kvantitativ enkätundersökning som riktar sig till samtliga elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Enkäten är indelad i olika delar för att ge kunskap om olika områden inom kommunen. Den berör frågor inom fritid, skola, politik, samhälle, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Uppdraget innebär att skriva en rapport utifrån den insamlade datan från undersökningen och göra jämförelser med 2007 års undersökning, med mera. Förutom en fullständig rapport ska en kortversion för allmänhet också tas fram. I uppdraget ingår också att presentera rapporten för politiker och tjänstemän inom kommunen. I uppdraget finns det också möjlighet för en kompletterande fördjupning i form av exempelvis kvalitativa intervjuer med ungdomar.

Uppdragsperioden är januari till maj 2011 (detta är flexibelt beroende på typ av exjobb)

Viss ersättning, förutom grundläggande, är möjlig efter diskussion med student.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.