Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-26

Mat, bränslen och fibrer utifrån ett hållbarhetsperspektiv

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Projekt- och verksamhetsutveckling
Ort: Skara

Företag: Green Tech Park
På Green Tech Park samlas företag och organisationer som har anknytning till Green Tech och/eller entreprenörskap. Det innebär att det skapas en stark plattform för utveckling av idéer och företag som understödjer ett hållbart samhälle, En viktig del är att vara en länk mellan forskning och praktisk tillämpning.

Bakgrund:
Landsbygden/lant – och skogsbruk har stora krav på sig nu och de blir allt större i framtiden. För det första ställs stora krav på att kunna leverera råvaror till kretsloppssamhället. Det gäller främst tre stora områden: Mat, bränslen och fibrer. Idag diskuteras ofta dessa områden var för sig. Producerar vi bränsle - kommer maten inte att räcka osv. I ett hållbart samhälle måste det finnas ett system som tar hänsyn till alla faktorer. Landbygden kommer dessutom att få ett allt större ansvar för att ta emot avfall/näringsämnen som ska återföras in i kretsloppet. En annan viktig uppgift är att erbjuda en attraktiv miljö för friluftsliv, upplevelser och rekreation.

Uppgift:
I det hållbara samhället behövs det säkerligen en hel del nya tankesätt och nya produkter för att vi ska kunna uppfylla våra behov av mat, bränslen och fibrer. Det är därför viktigt att försöka få en helhetsbild av dessa tre överlappande områden och inte längre diskutera frågorna var och en för sig. Green Tech Park vill ha hjälp med en utredning som tar det helhetsgrepp man tycker saknas kring de tre stora områdena, mat, bränslen och fibrer utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Utredningen bör fokusera på att ta ett helhetsgrepp kring de tre områdena och svara på frågan: ”På vilket sätt påverkar de olika områdena varandra och miljön samt hur kan dessa tre områden utvecklas för att skapa det hållbara samhället?”

Du som söker bör ha kunskap om samhällsutveckling/-planering samt om biologiska processer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.