Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-31

Examensarbete - Rouging i vatten renat, WFI och renångesystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta är ett tillfälle för dig som studerar på kemi eller kemiteknikprogrammet att tillsammans med AstraZeneca skriva ditt examensarbete.

Inom den farmaceutiska industrin används mycket rent vatten, s.k. WFI (Water For Injection) och vatten renat som råvara i många läkemedelsprodukter och för diskning. Renånga används för att sterilisera produkter samt produktberörande utrustning.

Vatten renat, WFI och renånga produceras genom olika vattenreningstekniker såsom avhärdning, filtrering, omvänd osmos, elektro dejonisering och destillation. Kravet som myndigheter ställer på vattnet och renångan är att mängd mikroorganismer och endotoxiner ska vara mycket låg. Dessutom finns det kemiska krav som låg konduktivitet och låg TOC-halt. På grund av den låga halten joner i vattnet och ångan är medierna mycket aggressiva mot rostfria rör, rören korroderar. Så kallad rouge uppstår som liknar rost.

Din roll
Du kommer att
- kartlägga uppkomsten av rouging i de olika vatten och ångsystem som finns hos AstraZeneca,
- klassificera rougen enligt givna standarder,
- ta reda på hur rouging kan undvikas, tex genom passivering samt hur rouging kan avlägsnas (vilka baser/syror är lämpliga?),
- utveckla ett verktyg (tex checklista) för att kunna trenda utvecklingen av rouging framöver
- föreslår/utveckla en metod för avlägsning,
- ta reda på om små rougingpartiklar är reaktionsbenägna med AstraZenecas produkter.

Projektet inleds med en litteraturstudie. Möjlighet till mindre laboratoriskt arbete finns.

Din kvalifikationer
Du studerar på kemi eller kemiteknikprogrammet med tänkbar inriktning mot ytkemi, anorganisk kemi eller vattenrening. Du är van att arbeta självständigt och är inte rädd för att utforska okända områden. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Arbetet omfattar 1 termin (30 poäng). En mindre omfattning är möjligt enligt överenskommelse (1/2 termin, 15 poäng eller 2 studenter med 15 poäng var).

Kravet är att du är närvarande under sommaruppehåll (v28/29) för att studera och kartlägga uppkomsten av rouging då systemen öppnas under v29.

Att arbeta på AstraZeneca
AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag med fler än 62 700 medarbetare, verksamma i över 100 länder. Vi drivs av nya ideer och ett ansvarsfullt tänkande för att förbättra patienters hälsa och livskvalitet över hela världen. Arbetet ska utföras på avdelningen Tekniska Specialister inom Technical Support (TGS) i Södertälje. Du kommer att få handledning av processansvarig ingenjör.

Så här går du vidare
För utförlig information om tjänsten och vid frågor, kontakta handledaren Annette Garcia, 08-553 212 25, [email protected] eller
Kerstin Wiklund, 08-553 238 33 [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 10 juni.
Vi tar endast emot ansökningar via www.astrazeneca.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.