Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-07

Konstruktion och strömningsvisualisering i motorlik flödesrigg

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund/syfte/uppdragsbeskrivning:
Detta exjobb syftar till att bygga en strömningsrigg där strömningsfälten i cylindern kan visualiseras.

Dagens och morgondagens emissionskrav på heavy duty motorer ökar tillsammans med bränsleförbrukningsmålen och därmed motorns verkningsgrad. Denna ekvation är inte helt självklar, en minskning i emissioner kostar för det mesta förbrukning. För att vinna eller bibehålla en låg förbrukning tillsammans med att minska emissionerna måste förståelsen för hur strömningsfälten i cylinder ser ut öka. Cylindertrömningen påverkar interaktionen mellan spray och luft, efteroxidationen av sot och därmed emissionsbildningen. För att öka förståelsen skall en konstantflödesrigg konstrueras. Konstruktionsarbetet börjar med en litteraturstudie på området för att se vad som har gjorts för riggar tidigare och för att få förståelse för problematiken. Konstruktionsfasen påbörjas sedan på riggen. Riggen skall vara en så kallad konstantflödesrigg där möjlighet skall finnas till olika sätt att mäta och visualisera strömningen i cylindern. Arbetsmediet i flödesriggen är luft med ev. partikelinblandning för att kunna visualisera strömningen. Laseraccess är inte nödvändig för första generationens flödesrigg, men önskvärt att kunna ha möjlighet till senare generation. Hur riggen exakt skall se ut är inte fastslaget utan lämnas delvis öppet för att bestämmas efter litteratursökningen på området. Önskvärt är att variabla stationära kolvlägen kan implementeras för att kunna studera dess inverkan på strömningsfälten.

Den färdiga riggen provas sedan med mätningar. Hur stor del av exjobbet som blir konstruktion resp. mätningar varierar med hur projektet fortskrider. Riggen kommer att kunna användas senare för att öka förståelsen för hur strömningsfälten i cylindern uppkommer och kan ändras. När förståelsen på hur strömningen verkligen ser ut i en cylinder kan sedan simuleringar som görs på strömningen via CFD valideras med det mätdata som fås ut av proven och mer exakta simuleringar kan genomföras.
Beräknad tidsåtgång
20 veckor

Kontaktpersoner och handledare:
Vid frågor, kontakta Henrik Dembinski, tfn 08-553 80769 eller Jonas Holmborn (gruppchef), tfn 08-553 81757

Ansökan skickas till:
[email protected], märk din ansökan ’PU10-50’

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag:
2010-06-30


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.