Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-09

E-samhället och dess konsekvenser: risk och säkerhet, integritet och övervakningsteknologi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I det moderna samhället samlas, lagras och används olika information om oss och våra vanor av ett antal olika organisationer. Det finns kameror i offentliga utrymmen som övervakar oss för att öka tryggheten, data om dina resvanor samlas in när du använder ditt busskort för lokala resor och information om dina matvanor lagras av affären där du drar ditt bonuskort. Är det så att denna ökade övervakning ger oss ett säkrare samhälle, och i så fall, säkrare för vem och från vad? När vet vi att ett samhälle är ”säkert” och hur mäter vi det? Vad finns det för alternativ för oss som privatpersoner och medborgare att själva välja vilken information vi vill ska lagras av oss och vad vi vill ska få vara privat? Hur kan vi få en bra balans i samhället mellan ökad övervakning och integritet – och vem bestämmer det?
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur användare och utvecklare ser på insamlande och lagring av data som kan uppfattas som integritetskänsligt. I detta projekt kommer du att arbeta inom ramen för ett större forskningsprojekt där syftet har varit att ta fram information om hur myndigheter och medborgare ser på integritet, övervakning och säkerhet. Inom projektet har inledande intervjuer och enkätstudier genomförts. Du kommer att ha stora möjligheter att arbeta med detta material samt att själv göra kompletterande undersökningar i form av intervjuer eller enkätstudier, i kombination med en teoretisk genomgång av fältet.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.