Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-09

Deluppföljning av miljökonsekvensbeskrivningar och miljömål i järnvägsprojekt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Trafikverket bana bygger ny järnväg mellan Kallix och Haparanda och upprustar befintligt spår mellan Boden och Kalix. Spåret förses också med elkraft och nytt signalsystem - ERTMS L2.

Vi behöver hjälp med att gör en deluppföljning av projektets miljömål och miljöåtaganden i järnvägsplanerna. Vi behöver också hjälp med att göra en avstämning inför den slutrapport avseende miljö som ska lämnas över vid projektets slut.

Projektet omfattar 9 st järnvägsplaner med en miljökonsekvensbeskrivning vardera. Vi har också 14 st vattendomar och en ledningskoncession med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar.

Vi tror att omfattningen på arbetet motsvarar 2-3 st examensarbeten á 30 hp. Frågeställningar och upplägg bestäms i samråd med de som genomför arbetet, men ska svara på frågorna Gör vi som vi sagt? och Vad kan vi göra bättre för att kunna presentera en bra slutrapport?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.