Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-10

A Benchmark of the CFD open source code OpenFOAM for heat transfer in sub-cooled boiling bubbly two-phase flow

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I projektet utförs CFD-simuleringar av strömningen av vatten och ånga i en uppvärmd kanal. Detta motiveras av strömningsbilden i den nedre delen av ett bränsleknippe/kanal i härden på en kokarreaktor (BWR). Värmeöverföringen från bränslet är avhängig kokningen och tvåfasströmningen och detta är ett första steg mot att kunna hantera Departure from Nucleate Boiling (DNB). Projektet består av att överföra befintliga tvåfasmodeller i CFX (implementerade av KTH NRT) till OpenFOAM. Dessa modeller beskriver ånggenereringen vid underkyld kokning samt kondensationsförloppet. Resultaten från CFD-simuleringarna ska jämföras med och valideras mot experimentella data ur litteraturen. Eventuellt kommer även samma benchmark att göras för CFD-koden Fluent.

Krav: Kunskaper i grundläggande strömningsmekanik och termodynamik samt specifika kunskaper inom tvåfasströmning samt C++-programmering.

Tid: Från och med 2010-09-01.

Plats: KTH, NRT 80 % och Vattenfall R & D (VRD) Älvkarleby laboratoriet 20 %.

Handledare: Dr. Kai Fu KTH, NRT och Dr. Kristian Angele VRD (samt CFD-stöd av Bengt Hemström, VRD).

Du välkommen att skicka en ansökan till kontaktpersonen i denna annons.

OBS! Ansökan skickas senast 2010-06-30 till [email protected] och ska innehålla:
· CV med meritförteckning
· betyg
· personligt brev

Kontaktperson
Kristian Angele Ph. D.
Vattenfall Research and Development AB
Jämtlandsgatan 99
162 87 Stockholm, Sweden
Tel. 08-6998731 Mobil 070-6398731
E-mail: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.