Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-11

Miljöutredning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mölndal Energi är ett ”trippelcertifierat” elbolag. Det innebär att bolaget har ett integrerat ledningssystem för miljö (ISO 14001), kvalitet (ISO 9001) och arbetsmiljö (OSHAS 18001). Ledningssystemet omfattar hela verksamheten - elhandel, fjärrvärme, entreprenader samt elnät. I samband med ISO 14001 certifieringen som slog igenom 2002 gjordes en första miljöutredningen på Mölndal Energi. Det var denna som låg till grund för hur man skulle arbeta med miljöfrågorna inom koncernen. Var tredje år uppdateras miljöutredningen och det har nu återigen blivit dags. Sedan den senaste miljöutredningen (2007) har det byggts ett nytt kraftvärmeverk. Detta kraftvärmeverk gör att Mölndal Energi numera inte bara kan erbjuda egenproducerad fjärrvärme utan även el som samproduceras i en biobränsleeldad anläggning. Det nya kraftvärmeverket är Mölndals största miljösatsning genom tiderna.
Examensarbetet syfte är att genomföra den fjärde miljöutredningen. Framför allt bör man identifiera de eventuellt nya och/eller förändrade miljöaspekter som kraftvärmeverket kan ge upphov till. I miljöutredningen ingår att ge förslag på förbättrande åtgärder samt att ge förslag på konkreta miljömål.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.