Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-16

Analys av prediktiva faktorer för fonders framtida avkastning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Söderberg & Partners söker en student för ett examensarbete på vår analysavdelning. Vi ser gärna att du kan börja omgående med studierna.

Projektets bakgrund
En av grundbultarna i modern portföljteori är riskjusterad framtida avkastning (till exempel den så kallade Sharpe-kvoten) som mått på värdet i en investering. Förhärskande kvantitativ analys utgår dock i praktiken ifrån historisk avkastning och Sharpe-kvoter beräknas på grundval av historisk data. Akademiska studier har visat att det prediktiva värdet därav är högst diskutabelt, då det inte går att säkerställa från enbart historisk data huruvida avkastningen härrör från placeringsstrategin eller slumpen, samt huruvida strategin i framtiden kommer ge liknande avkastning som den gjort historiskt. Söderberg & Partners tillämpar därför en kombinerad kvantitativ och kvalitativ analys, där en analys av placeringsstrategi och andra kvalitativa data görs för att bedöma framtida avkastning i ljuset av historisk riskjusterad avkastning. Denna är dock mycket tidskrävande och kan inte på ett standardiserat sätt appliceras på alla fonder som fondanalysen täcker. Syftet med detta examensarbete är att:
• säkerställa och förbättra förutsägbarheten i den kvalitativa analysen
• bygga upp ett kostnadseffektivt och standardiserat förfarande för att applicera analysen på alla de fonder som täcks av Söderberg & Partners fondanalys

Projektets metodik
Projektet går ut på att analysera vilka kvalitativa variabler som är prediktiva för framtida avkastning, och innehåller både självständig projektplanering, datainsamling och analys. Ett första moment består av djupinläsning i ämnet. Detta följs sedan av en pilotstudie på ett befintligt kvalitativt dataunderlag som Söderberg & Partners samlat in från en större mängd fondförvaltare. Detta material skall analyseras för att se vilka av variablerna som varit mest informativa, vilka sedan inkorporeras i en analysprocess/-modell. Slutligen skall ytterligare datamaterial samlas in och analyseras i ett oberoende test av processens/modellens prediktiva förmåga. Projektet är brett och ger gott om utrymme för egna initiativ, eftersom det innehåller både analys, informationsinhämtning och databas¬byggande. Dessutom ger det en god inblick i den svenska fondmarknaden, inklusive möjligheten att träffa olika fondförvaltare. Projektet är väldigt prioriterat och kommer att utföras på Söderberg & Partners huvudkontor i nära samarbete med fondanalys¬gruppen.

Examensarbetarens bakgrund
Den sökande skall framför allt kunna arbeta självständigt och noggrant. Kritiskt tänkande i samband med analysen och processbyggandet är mycket viktigt. Tidigare erfarenhet av ett eget projekt eller annat som kan styrka dessa egenskaper är en väldigt bra merit. Erfarenhet av ett programmeringsspråk är fördelaktigt, men inte nödvändigt. Sökande kommer att genomgå ett enkelt Excel-test innan projektet startar. Sökande utan erfarenhet men med god motivation bör kunna klara testet efter att ha läst några tutorials, exempelvis http://office.microsoft.com/en-us/training/CR061831141033.aspx för Excel och http://www.anthony-vba.kefra.com/index_011.htm för VBA (Basic Tutorial är tillräckligt).

Ansök
Lämpliga bakgrunder är civilingenjör eller civilekonom med inriktning mot finans, men även andra är välkomna att söka. Vi vill gärna att du har ett stort intresse för finans, analys och datastrukturering. Ansök via formuläret på nedanstående länk och bifoga personligt brev, CV och högskole- och gymnasiebetyg.

http://www.staffrec.se/viewad.php?id=13307&source=Exjobbspoolen


Handledare: Fredrik Edin. Epost: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.