Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-21

Metoder för förbättrad rumsuppfattning i körsimulatorer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett problem med körsimulatorer är att omgivningen återges genom att projicera en bild på en skärm framför föraren. För att framföra ett fordon på ett säkert sätt krävs att föraren kan uppfatta både var det egna fordonet och de omgivande fordonen befinner sig i rummet. Att bilden i simulatorn är tvådimensionell är en faktor som begränsar denna förmåga. Detta ger särskilda problem vid vissa typer av manövrar till exempel bedömning av säkra marginaler vid omkörningar. Man kan även tänka sig att det påverkar förarens förmåga att uppfatta det egna fordonets hastighet.

Målet med examensarbetet är att utveckla och testa metoder som ger förbättringar av förarens upplevda rumsuppfattning. Examensarbetet består av följande delar:

* Kartlägga olika metoder som kan ge en förbättrad rumsuppfattning.
* Implementera en eller flera av dessa metoder i VTI:s grafikmjukvara VISIR.
* Planera och genomföra ett simulatorförsök som testar lösningen.

Kravprofil:
* Goda programmeringskunskaper i C++

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.