Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-29

Möjligheter och nytta att i CAD/utvecklingsmiljön återanvända PLM/produktbeskrivningens variant- och tidsvillkor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Business Area: IT inom Research & Development

Uppdraget:
Möjlighetsstudie för återanvändning av Spectras Tids- och Utförande-villkor i GEO-nedbrytningar till Enovia/Catia. Att utreda nytta, möjligheter och begränsningar.


Bakgrund:
Scania CV AB är en av världens ledande tillverkare av tunga fordon och motorer för industri- och marinanvänding. Med hjälp av Scanias modulariseringsprincip kan företaget erbjuda produkter i väldigt många olika varianter för att kunna möta transportbranchens olika krav på varje lastbil eller buss.

Mål:
Möjligheter och nytta att hantera produktens modularisering med varianter och ändringstidpunkter i Enovia i utvecklingsprojektens tidiga faser. Med samma villkorsfamiljer etc ärvda från Spectra. Detta för att kunna göra icke 100% preciserade (sk öppna) nerbrytningar med möjlighet att i Catia/Enovia variera konfiguration och tid. Idag saknas ex bra lösningar för att ersätta generiska beskrivningar som installationsritningar eller enkel konfigurationshjälp i Enovia – där denna ”funktion” kan vara nyckeln för att komma vidare … antagligen nästa milsten i GEOs utveckling.


Beskrivning av arbetsmoment:
1. Analysera nuläge, problembeskrivning
2. Litteraturstudier/Referenser/Omvärldsanalys
3. Koncept/Tankemodell/Lösning
4. Värdera och Bedöm, Nytta för verksamheten, Risker och problem
5. Validera/ Use-Case/Laboration


Utbildningsnivå:
Civilingenjör eller motsvarande. Examensarbetet riktar sig till studenter inom datateknik, elektroteknik, IT eller industriell ekonomi. Kunskap inom IT Management är meriterande.

Antal studenter: 2 (individuell ansökan)

Start: HT 2010

Omfattning: 20 hp (ca 6 månader)

Kontaktpersoner och handledning:
Ulf Widing, UTIC, Business Analyst, 08 553 81536, [email protected]
Kent Johansson, RTPM, Head of Product Modelling Methods, 08-553 83352, [email protected]

Ansökan skickas till:
Ansökan märkt ”PU10-54” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 15 augusti 2010


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.