Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-07-05

Data mining – Att hitta intressant data bland inspelade trafiksituationer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
För vissa användarfunktioner inom områdena förarstöd och aktiv säkerhet (t.ex. Scanias adaptiva farthållare) används sensorer för att rapportera hur fordonets omgivning ser ut. För att säkerställa att våra funktioner gör rätt sak vid en viss trafiksituation samlas ett antal variabler från våra provfordon in, sensorinformation så väl som intern fordonsinformation. Datamängden blir stor och ett behov finns av att kunna skilja ut intressanta situationer och funktionsbeteenden från mängden.

Mål
Målet med uppdraget är att presentera ett sätt att effektivt leta igenom insamlad fordonsdata och från denna extrahera för användningsområdet aktiv säkerhet och förarstöd relevanta situationer och beteenden.

Uppdragsbeskrivning
Arbetet kommer bl.a. bestå av att
- Studera teorier bakom data mining.
- Identifiera vilka situationer och funktionsbeteenden som är speciellt intressanta att leta efter.
- Utreda hur man kan hitta dessa bland tillgängligt data.
- Ta fram förslag på hur det går att hitta nya, intressanta utvärderingsmöjligheter bland den tillgängliga informationen samt föreslå eventuella nya variabler att samla in.
- Utveckla en demonstrator som visar den extraherade informationen och även möjliggör vidare utvärdering av den samma.

Utbildning/linje/inriktning
Ange utbildning, linje eller inriktning: Civilingenjör
Antal studerande: 1
Startdatum för ex-jobbet: Hösten 2010
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner
Åsa Nylander, 08-553 523 58, [email protected]
Lars Hjorth, 08-553 525 19, [email protected]

Ansökan skickas till
Ansökan märkt ”PU10-51” skickas till [email protected]

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag
Sista ansökningsdag
2010-08-22


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.