Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-07-05

Hur miljöanpassad är en miljömärkt dator?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Att IT-produkter har stor påverkan på miljön är något de flesta av oss känner till - det går åt stora mängder resurser vid både tillverkning, användning och vid skrotning/återvinning. Miljömärkningar gör sitt bästa för att påverka industrin mot att tillverka mer miljöanpassade produkter men effekterna av miljömärkningar är ofta svåra att kvantifiera. Det är detta som blir uppgiften att utreda i detta examensarbete. Exjobbet går ut på att jämföra en miljömärkt dator med en icke-märkt dator för att se skillnaden i miljöanpassning. Vi tror att arbetet till stor del handlar om jämförelser i befintliga dokument vad gäller exempelvis tillverkning samt produktåtertagning men fokus ligger på kemikalieinnehåll. Vi ser gärna att studenten har möjlighet att genomföra vissa kemiska analyser.

Projektets slutgiltiga avgränsningar och omfattning kommer att beslutas i samråd mellan studenten och TCO Development.

TCO-märkningen är en miljö- och användbarhetsmärkning för IT-produkter som har funnits sedan början på 90-talet. Sedan 1995 ställs krav på ökad energieffektivitet, minskad kemikalieanvändning samt krav för att underlätta återvinningen av IT-produkter.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.