Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-07-07

Mikrober istället för kemikalier?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Navic säljer utrustning och tillbehör till sjöfartsindustrin. I sortimentet finns omkring 19 000 olika varor, från säkerhetsprodukter till mat och en av de viktigare produkterna/produktgrupperna är olika typer av tross. Navic är för tillfället inne i en stark utvecklingsfas och planerar att utöka sin försäljning av tross under året och därmed också utöka servicen till nya och befintliga kunder.

Navic står i begrepp att ta in ett nytt innovativt rengörings- och avfettningsmedel i sin produktkatalog. Det nya med detta medel jämfört med andra medel med liknande funktion är att det inte innehåller kemikalier som löser upp fett och olja, istället innehåller medlet mikrober som ”äter” upp fett och olja. Mikroberna efterlämnar inget farligt avfall, restprodukten blir koldioxid och vatten. I dagsläget har ingen negativ miljöpåverkan identifierats med detta medel vilket gör det till en mycket bra ersättningsprodukt eftersom avfettningsmedel i dagsläget ofta innehåller kemikalier och komponenter som har negativ miljöpåverkan.

Inför försäljningsstart vill Navic ha hjälp med att ta reda på mer om miljöfördelarna med detta nya medel. I uppgiften ingår dels att ta fram mer information om miljöfördelarna med det nya medlet för att ge företaget en bra grund att stå på, dels att analysera insamlandet och förökningen av mikrober. En analys av restprodukternas eventuella miljöpåverkan och en jämförande studie mellan vilken miljöpåverkan de medel som används idag har gentemot miljöpåverkan och potentiell miljövinst med det nya medlet ska också göras. Förslagsvis görs en studie på de vanligaste rengörings- och avfettningsmedel som sjöfarten använder idag och vilken miljöpåverkan de har för att sedan jämföra de olika medlen med varandra utifrån miljösynpunkt.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.