Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-07-08

Utredning av energikostnader och -system på Havets Hus

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Havets Hus är ett publikt akvarium i Lysekil. I akvariet finns ca 40 akvarier med ca 265 000 l vatten. Akvariet har till syfte att öka kunskapen och förståelsen för havet och dess invånare. I Havets Hus visas ett urval av de djur som lever i Gullmarn och i Västerhavet. Akvariet besöks årligen av ca 80 000 besökare och är därmed kommunens största turistattraktion.

Uppgift:
Havets Hus köper in tjänsten att övervaka värme och ventilationssystem från Lysekils kommun. Resultatet av ett tidigare examensarbete på Havets Hus är bl.a. att energiförbrukningen antagligen är en bra bit högre än den skulle kunna vara om anläggningens system drivs optimalt, men man hann inte utreda detta närmare. Däremot såg man flera möjligheter att fortsätta undersöka frågan och följande problemställningar identifierades:

Projektet går ut på att specificera värmeenergiförbrukningen och kylenergiförbrukningen på Havets Hus, för att få klarhet i vad det egentligen är man betalar för och om systemen går att optimera för att minska totalkostnaden. Bland det som behöver utredas är:
•Funktionen av kyl- och värmebafflar så att de inte motverkar varandra.
•Om systemet med återluft som avfuktas om och om igen är det bästa alternativet för anläggningen
•Huruvida man kan använda havsvatten som kylmedel

Delar av projektbeskrivningen kan väljas att fokusera på, beroende på om man skriver sitt examensarbete tillsammans med någon eller ensam, och beroende på om man skriver på 15 eller 30 hp. Slutgiltig formulering av frågeställning fastställes således i samråd med studenterna och ev. handledare på skolan. Det i bakgrundsstycket nämnda tidigare examensarbetet (utfört vt-10) kan absolut ligga till grund för och användas som underlag för det nya projektet.


Examensarbetet är aktuellt under hösten 2010/våren 2011
För anmälan och mer information, vänligen kontakta Miljöbron på tel. 0731-80 38 45 eller [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.