Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-07-29

Utforskande testning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppgiften är att undersöka vilka effekter på kvalitet och kostnad ett införande av s.k. utforskande testning skulle ha vid implementation av IT-stöd för försäkringshandläggning. Syftet med examensarbetet är att se om utforskande testning skulle vara en lämplig metod för Försäkringskassan samt föreslå hur ett införande skulle gå till.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.