Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-08-02

Examensarbete inom Marknadsföring

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Gotlands Naturfiber AB är ett nystartat företag av starka enskilda finansiärer samt med uppbackning av
Länsstyrelsen på Gotland med syfte att utveckla och producera slutprodukter baserad på industrihampa
odlad på Gotland. Industrihampans speciella egenskaper gör att dess användningsområde är mycket brett
och kan användas i allt från byggmaterial till livsmedel och kläder. Odlingen på Gotland tog fart i början på
2010 och nu väntar investeringar i en produktionsanläggning för slutprodukter inför 2011.

Mål
Det övergripande målet med examensarbetet är att identifiera slutprodukter för industrihampa som har hög
potential på den Nordiska marknaden.

Delmoment och avgränsningar
- Övergripande analys av marknadssituationen för respektive produktkategori/kundsegment i Norden gällande
storlek på efterfrågan, prisbild, tekniska krav, konkurrenssituation, etc.
- Initiera kontakt med potentiella slutkunder och distributörer för att identifiera kundkrav och kundönskemål
inom de kundsegment som visat högst potential i den övergripande analysen samt uppskatta den potentiella
efterfrågan på produkter baserade på industrihampa
- Identifiera potentiell lönsamhet för respektive produktkategori med utgångspunkt från marknadens efterfrågan
och prisbild samt produktionsekonomiska faktorer
- Ta fram ett konkret förslag. Vi är intresserade av att veta vilka slutprodukter vi ska satsa på att utveckla
och producera, vilka kundsegment vi skall vända oss mot samt hur långt i förädlingskedjan vi ska sträcka
oss för att nå högst lönsamhet.
Du kommer att få möjlighet att besöka kunder och distributörer runt om i Norden. Du kommer även att få
tillgång till våra kontakter och inledande analyser om vilka slutprodukter som kan ha potential och utvecklingskraft,
samt tillräcklig lönsamhet att marknadsföras på den nordiska marknaden.

Vem söker vi
Vi söker en kreativ student som är självgående med ett stort intresse av affärer och industriell produktion. Du
skall vara utåtriktad och analytisk då mycket av arbetet består av kontakt med potentiella kunder. Detta är ett
unikt tillfälle att ta del av ett nytt spännande projekt som ger en otrolig inblick i hela värdekedjan från produktionsstadiet
till marknadsföring och försäljning. Det kommer även att finnas vidare möjligheter i företaget för
rätt kandidat.

Omfattning
Examensarbete 30 högskolepoäng (20 veckor)
Projektet kommer att drivas med styrning och avrapportering till projektledningen som dels sitter på Gotland
och i Stockholm. För närmare information kontakta Olof Thomsson, 070-66 525 84 / 0498-525 84 på Gotland
eller Lars Jacobi 0708 480902 i Stockholm.

Vänligen sänd din ansökan, CV samt en kort presentation, senast den 25 augusti till Gotlands Naturfiber AB
[email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.