Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-08-16

Strukturella studier av en ny typ av bakteriella glykosyltransferaser. 1 – Proteinet från Rhodobacter blasticus

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakterier har ofta mer eller mindre komplexa sockerföreningar på sin yta. Sockermetabolism i cellens inre är också en viktig process. Glykosyltransferaser är en typ av enzymer som ofta deltar i bildning eller omsättning av mer eller mindre vanliga socker arter i alla typer av levande celler. Vi har i några olika bakteriearter upptäckt ett helt nytt glykosyltransferas som har ett tidigare okänt sockerbindningssäte. Vi önskar nu vidga vårt kunnande kring denna nya typ av glykosyltransferas, framförallt med avseende på enzymets struktur, dess socker bindande säte, samt vilka sockerarter proteinet binder.

Målet med just detta biokemiska examensarbetesprojekt är att förstå hur det nya glykosyltransferaset i bakterien Rhodobacter blasticus ser ut på molekylär nivå och alltså även hur det binder olika typer av sockermolekyler. Inom projektet, som främst är baserat på kristallisation och strukturbestämning med hjälp av röntgenstrålning av enzymet, ingår metoder som rekombinant framställning av proteinet, framrening av detsamma, kristallisering och analys av kristallerna, det senare vid MAX-lab i Lund. Handledare kommer att vara Prof. Åke Strid och Fil Dr Elin Grahn och önskvärda kvalifikationer hos den presumtive examensarbetaren skulle kunna vara genomgångna kurser i biokemi, molekylärbiologi, mikrobiologi, strukturbiologi eller kristallografi.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.