Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-08-23

Kooperativt företagande

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrundsinformation:
Att driva företag tillsammans blir allt vanligare, människor har upptäckt fördelarna och allt fler medarbetarägda företag bildas t.ex. personalkooperativ, föräldrakooperativ, brukarkooperativ eller företagarkooperativ. I ett kooperativt företag är alla delaktiga, alla är engagerade och alla har möjlighet att påverka. Det är ägarnas gemensamma behov och idéer som är grunden i företaget.

Kooperation betyder samverkan. Ett kooperativ drivs ofta i företagsformen ekonomisk förening. Ägarna deltar själva i arbetet eller verksamheten och har ett reellt inflytande efter principen en medlem - en röst (eller ett företag - en röst). Demokrati är en ständigt pågående process i ett kooperativt företag.

Tänkbara Frågeställningar:
Vilka skillnader och likheter finns mellan kooperativa och icke-kooperativa företag? Spelar den demokratiska värdegrunden som kooperativa företag vilar på någon roll i realiteten (och hur i så fall)? Hur drivs ett kooperativt företag framgångsrikt? Vilka är framgångsfaktorerna och vilka fallgropar kan finnas?

Alla typer av kooperativa företag inom alla tänkbara branscher är av intresse. Vad är du intresserad av?

Vi ser helst att uppsatsen har empirisk förankring i Gävleborg, men även Dalarna och Värmland går bra. Frågeställningar och teman kan vi diskutera.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.