Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-08-24

Design och konstruktion av signalgenerator

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Support and Services, ett affärsområde inom Saab-koncernen, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.

I verksamheten på vår avdelning, Radar och VMS, tillverkas en del hjälpmedel för test och felsökning på elektronikutrustning som behöver repareras. Dessa hjälpmedel varierar i form och funktion där ett hjälpmedel kan vara en signalgenerator. I tidigare examensarbete har en sådan signalgenerator tagits fram med begränsade styrfunktioner. Denna signalgenerator kan lämpligen vidareutvecklas för att kunna styras automatiskt samt insamla mätdata.

Din roll
Arbetet består inledningsvis att instudera redan framtagen hårdvara gällande signalgeneratorn. Därefter, konstruktion av funktionsstyrning och insamling av mätdata (både manuellt och via LAN). Arbetet innefattar en hel del analog och digital teknik med inslag av caddning av kort, programmering, mätteknik etc. Inköp av nödvändig utrustning samt praktiska prov på bänk. Slutligen, mekanisk konstruktion, verifiering av funktion och rapportering. Följande funktioner ska bl a ingå i signalgeneratorn:

Frekvens- och amplitudändring.
Kalibering - en funktion som dividerar effektvärdena från två detektorer och sparar resultatet i minne för respektive mätfrekvens.
Display - ska presentera förslagsvis frekvens, amplitud, effektvärden etc.
Dina kvalifikationer
Lämplig studieinriktning är civilingenjör med inriktning mot elektronik/data.

Övrigt
Arbetet varar i 10 eller 20 veckor. Antal examensarbetare är en alt två. Startdatum enligt överenskommelse.

Läs mer och ansök via www.saabgroup.com/career. Du hittar examensarbetet under Vacancies.

Kontakperson

Henrik Karlsson, section manager, tfn 0589-810 74.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.