Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-08-25

Sammanställning av reparentflöde

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.

I verksamheten på vår avdelning, Radar och VMS, utförs en hel del test och felsökning på elektronikutrustning som behöver repareras, så kallade reparenter. Dessa reparenter varierar i form och funktion och ställer olika krav på testutrustning varvid ett antal olika teststationer har tagits fram.

När en ny reparent anländer till vår verkstad skrivs den in i ett uppföljningssystem, Hebiz/Belos, där information om dess benämning, serienummer, teststation, leveransdatum mm förs in.

Din roll
Vi har identifierat ett behov att skapa oss en bättre bild över beläggningen på våra olika teststationer. Detta kan göras med en applikation som ställer databasfrågor mot Belos (SQL Server) och som sorterar samt presenterar returnerat data i önskat format i ett lämpligt operatörs-GUI.
Examarbetet består i att ta fram en sådan applikation i lämplig utvecklingsmiljö (t.ex. JAVA, C++, Visual Basic eller PHP).

Hur data ska sorteras och presenteras bestäms i inledande skede av arbetet.

Dina kvalifikationer

Lämplig studieinriktning är högskoleingenjör med inriktning mot elektronik/data. Antal studenter är 1-2 och startdatum är enligt överenskommelse.

Läs mer och ansök via www.saabgroup.com/career. Du hittar examensarbetet under Vacancies.

Kontaktperson: Fredrik Martinsson, tfn 0589-82806  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.