Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-08-31

Tjänsteutveckling och IT (tjänster som använder augemented reality)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En rad IT-företag, mobiltillverkare, mindre utvecklare och forskare världen över arbetar med utveckla teknik och tjänster som bygger på att förstärka verkligheten, sk ”augmented reality”. Tidigare har augmented reality-teknik varit kostsam, men nu är den tillgänglig i mobiltelefoner och potentialen för en verklig massmarknad och en mycket snabb tillväxt finns plötsligt. I olika applikationer till mobiltelefoner nyttjas telefonens kamera tillsammans med inbyggda tekniker för avancerad positionering och på telefonens display kan användaren se vad kameran fångar upp tillsammans med överliggande lager.

Mycket av intresset har riktats mot program som fungerar med Apples och Googles mobiler. Några exempel är holländska Layar som erbjuder en app för mobiler som hämtar information från internet och på mobilens skärm visar information om det mobilen pekar på. Företaget Acrossair har en tjänst kopplat till iPhone som hjälper resenärer i London att hitta i T-banan och närmaste avgång. Augmented Traffic Views kombinerar den bild som filmas med mobiltelefonen och presentlerar tillgängliga trafikkameror längs färdvägen. Genom att välja önskad kamera presenteras senaste trafikbild och tillgänglig trafikdata.

Syftet med föreliggande studie är att göra en kunskapssammanställning rörande augmented reality vinklat mot transportområdet och ITS. Utvecklingen av applikationer/tjänster på marknaden spås öka explosionsartat. Vilka är trenderna? Vad sker internationellt och vad sker nationellt? Vilka möjligheter medför tekniken och vilka krav ställer detta på offentliga aktörer?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.