Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-03

Minimering av ventildräneringsläckage

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
För att öka köreffektivitet och säkerhet samt minska bromsarnas slitage är de flesta av Scanias lastbilar och bussar utrustade med en retarder. Scanias retarder är en hydrodynamisk tillsatsbroms som bromsar bilens kardanaxel genom att slunga olja inom ett skovelsystem. Bromsenergin övergår då till värmeenergi i oljan som i sin tur kyls av bilens ordinarie vattenkylsystem. Bromsmomentet styrs via fyllnadsgraden av olja mellan skovelbladen. Som mest överträffar retardern den effekt som bilens motor kan leverera.

För att styra retardern används en propotionalventil och två on-off ventiler. Dessa ventiler styr tryckluft som verkar på ventiler som styr retarderns oljetryck och fyllnadsgraden i kretsen vid bromsning. De styr även en ackumulator som används för att snabbt fylla retarderkretsen med olja vid aktivering. Retardern har även en kommunikation med omgivningen via oljesumpen denna kommunikation finns där för att normalisera trycket i retardersumpen efter urkoppling.
Den luft som dräneras från ventiler och sumpavluftning innehåller en liten mängd olja. Det är inte önskvärt att släppa ut denna olja till omgivningen därför finns det system för att ta hand om oljan i dräneringsluften men dessa system behöver ses över och optimeras.

Mål
Ta fram en fungerande lösning för hur retardern ska kunna bli helt fri från oljeläckage.

Uppdragsbeskrivning
Det totala oljeläckaget består av bidrag från fyra olika källor. De fyra har olika svårigheter som måste tas med vid lösning av problemet.
Prov kommer behöva göras för att verifiera de lösningsförslag som framkommer.
Gör en marknadsundersökning av vilka filter eller separatorer som kan vara lämpliga för uppgiften.
Kom med förslag för hur läckaget ska kunna närma sig noll utan att lägga till en servicepunkt. Föreslå konstruktionsförändringar och värdera dessa samt rekommendera den bästa lösningen på problemet.

Utbildning/linje/inriktning
Ange utbildning, linje eller inriktning: Maskinteknik, hydralik, fordonsteknik, reglerteknik
Antal studerande: 1-2
Startdatum för ex-jobbet: Efter överenskommelse
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Handledare
Martin Kwarnmark, NTBR, 08-553 82682, [email protected]

Gruppchef NTBR
Lennart Nylander, NTBR, 08-553 82891, [email protected]

Ansökan skickas till
Ansökan märkt ”PU10-70” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag 2010-12-01


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.