Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-07

Virtuella arbetsmetoder

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om Tyréns
Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad.
Vi erbjuder kundanpassade tjänster inom områdena stadsbyggnad och infrastruktur samt byggnads- och fastighetssektorn. Vår verksamhet är rikstäckande, överallt med tillgång till Tyréns samlade kompetens.
Vi har sedan starten 1942 utvecklats till en koncern med omkring 950 medarbetare på ett 20-tal kontor runtom i landet. Tyréns är drivande inom forskning och utveckling och har ett nära samarbete med universitet och högskolor. Vår ambition är att skapa bättre samhällen för människor.

Problembeskrivning
Den tekniska utvecklingen kan idag erbjuda oss en stor mängd möjligheter till avancerad analys av digital information. Men hur vi inom Tyréns skall utföra dessa analyser har inte kartlagts lika noggrant. Om vi utgår ifrån att all teknik finns för alla tänkbara analyser, hur skulle då våra digitala analysmodeller se ut? Hur skulle vi utföra våra utrednings- eller projekteringsuppdrag? Idag använder vi oss mestadels av traditionella metoder såsom projektmöten, arbetsmöten, platsbesök, fältundersökningar, principbilder, diagram, rapport, redovisning ppt/pdf och utställningar. Men hur gör vi i framtiden?

Exjobb
Syftet med ett exjobb inom området att ge underlag för hur vi i framtiden jobbar med virtuella arbetsmetoder på bästa sätt. Vi önskar få nya perspektiv på hur vi kan arbeta med virtuella verktyg för analys, modellering och simulering i våra uppdrag inom samhällsbyggnad.
Fokus är på virtuella arbetsmetoder med ett tvärvetenskapligt angreppssätt och inte på att lösa uppgiften rent tekniskt.
Närmare frågeställningar önskar vi utveckla i dialog med dig som student. Vi är öppna för olika infallsvinklar, exempelvis beroende på din bakgrund.

Omfattningen kan vara 10 eller 20 veckor.
Exjobbet kommer att handledas från Malmö.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.