Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-07

Var hamnar våra hushållskemikalier?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi har idag mer kemikalier i hushållen än någonsin tidigare. Det är relativt okänt var dessa tar vägen någonstans efter att de spolats ut i avloppen. Allmänheten vet idag väldigt lite om vad som kan renas i ett reningsverk samt hur detta fungerar.

Det som går via hushållsavloppet hamnar i reningsverket. En del binds i fast form i slamm, en del renas och annat stannar i vattnet.
Uppgiften går ut på följande:
1. Tag tre slumpvis utvalda hushåll och lista sedan alla kemikalier som finns (hygienartiklar, renhållning, garage, medicin etc.). En rubrik kan göras för varje medel.
2. Besök ett reningsverk som har högsta reningsgraden i Sverige. Tag fram data på vad de kan rena samt vad som händer med resten.
Fastställ respektive kemikalies väg, går den ut i vatten, stannar den i slammet.
För närvarande pågår en hård debatt om att sprida certifierat reningsverksslamm på åkrar, detta torde ge en bra input i debatten.
Detta projekt bör kunna generera mycket uppmärksamhet då frågan är mycket intressant för allmänheten. Var därför extra noggrann med metodologin.
Lycka till!

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.