Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-07

Framtagande av teknisk kravspec för ny nischprodukt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utifrån produkt/funktionsspec arbeta fram teknisk kravspecifikation som skall kunna tjäna som underlag för tillverkningsförfrågan. Produkten är ny i sitt sammanhang och innehåller flera delprodukter. Kundmålgruppen återfinns inom en nischmarknad.
-Benchmarking av liknande lösningar
-Fördjupning i teknisk funktionalitet och kommunikation
-Föreslå kommunikationsgränssnitt
-Materialval
-Praktiska prov (utvärdering av funktionalitet)
-Regulatoriska krav

Uppdraget förutsätter mycket god kunskap inom, och intresse för, området för elektronikutveckling och datakommunikation. Viss produktdesign,priskalkylering och leverantörsurval ingår också.

Rubricerad uppdragsgivare är produktägare och har teknisk samarbetspartner, framstående inom området, som delvis kommer att agera som stöd och kontrollant i genomförandet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.