Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-16

Attityder, vanor och kunskap kring ekologisk mat

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Ekocentrum
Ekocentrum är ett kunskapsforum och en inspirationskälla i miljö- och hållbarhets-arbetet. De visar på vägar mot en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Ekocentrum förvaltar och utvecklar Sveriges största permanenta miljöutställning. Där visas produkter, system, teknik och idéer för en hållbar livsstil. Miljöutbildningar i form av vandrande föreläsningar i utställningen vänder sig till såväl företag, förvaltningar och studerande som allmänheten.

Uppgift:
Trots att klimatdebatten är ”tystare” idag än för ett något år sedan, så ökar försäljningen av ekologisk och rättvisemärkt mat. Matbutikernas utbud är ofta stort, med flera olika märkningar så som KRAV, Bra miljöval, Rättvisemärkt, Närproducerat, Äkta Vara etc. Med detta utbud kan det vara svårt för konsumenter att göra sina val och ofta vill man veta vad som skiljer märkningarna åt. Kunskapen hos butikspersonalen och konsument är ofta bristfällig och det blir därmed svårt att göra sitt val.
Examensarbetet syfte är att göra en marknadsundersökning över vilka faktorer som är avgörande samt vilka vanor konsumenter har när de handlar ekologisk/rättvisemärkt mat. Har man tillräckligt med kunskap för att göra sina val eller finns det en efterfrågan av kunskap hos butikspersonalen? För att kunna svara på dessa frågor kommer examensarbetet bl.a. att innefatta intervjuer med konsumenter och butikpersonal. En annan intressant frågeställning som bör besvaras inom examensarbetet är: Vems intresse är det att ge butikspersonal den kunskap som efterfrågas? Ligger det i butikens eller varumärkets intresse?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.