Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-16

Utvärdering av projektet "Teknik för flickor"

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Klarlägga om och hur sommarkursen – Teknik för flickor, påverkat de medverkande flickornas val av utbildningsalternativ vid ansökan till gymnasieskola och eftergymnasiala utbildningar och yrkesliv.

Projektbeskrivning
Flickor måste i tidig ålder få se ett arbetsliv där kvinnor har en plats. Hultsfreds kommun har av tradition många manliga arbetsplatser. Kursen - Teknik för flickor, startade 2002. En kurs för flickor i 15-årsåldern som på sitt sommarlov har valt att veta mer om tekniska yrken och utbildningar. Kursen bygger på företagsbesök, som visar företag ur flera perspektiv:
Företaget och dess roll i samhället belyses ur ett lokalt perspektiv. Olika kompetenser som behövs inom företaget för att klara konstruktion, tillverkning, marknadsföring, försäljning och ekonomi. Nya tekniker och visioner för framtiden.

Ansatsen i kursen är att flickor måste få inblick i det lokala arbetslivet inom olika branscher. Design och ny teknik är områden som kan fånga flickors intresse. Genom att inte fokusera på produktionen kan flickorna få insikt i de olika kompetenser som behövs inom
ett företag. Kursens viktigaste roll är nog det mänskliga mötet – att få möta människor i arbetslivet.

De deltagande flickorna får också möjlighet att träffa kvinnor i arbetslivet. Kursen genomförs i smågrupper och bygger på nära dialog och insikt i produktionen – helst med praktiska inslag. Företagsbesöken för- och efterarbetas och sammanställs i pappersformat eller digital form. Flickorna ska presentera materialet för sina klasskamrater till hösten. Detta är ett led i studie- och yrkesvägledningen.

Målsättningen med kursen är att skapa intresse för utbildningar och arbetsuppgifter som
är knutna till teknik. Ett viktigt led är att samtala om upplevelser och intryck, ”vädra” förutfattade meningar, visionera samt ge dialogen ett utrymme även under pauserna!

I Virserum har valen fallit på trä, plast och media.

Trä: Hultsfreds kommun har en lång tradition inom träbranschen. Flickorna får uppleva gammalt hantverk och se trä i modern gestaltning.
Plast: Plast är ett modernt material som är i utveckling. Flera plastindustrier etableras på orten. Ett centrum för plastutveckling finns i regionen (PUCK – polymerindustrins utvecklingscentrum). Studiebesök görs på ett lokalt plastföretag. Flickorna får även göra en kemilaboration på skolan med plaster.
Media: Media är ny teknik som lättare fångar flickors intresse. Ett företag på orten medverkar genom att flickorna, på företaget, arbetar fram en broschyr om vad de upplevt under kursen Teknik för flickor.

Eftersom kurserna varit uppskattade och flickorna rekommenderat sina yngre kompisar att gå denna sommarkurs, så vore det intressant att göra en uppföljning.

Sommarkursen har funnits i 6 år med start 2002. Totalt har 89 flickor gått sommarkursen. De äldsta är födda 1987 och de idag yngsta födda 1992.

Uppdraget är att genomföra en enkätundersökning för att få svar på följande frågor:

* De som är födda 1987-88 har tagit studenten. Vad gör de nu?
* De som är födda 1989-91 går nu på olika program på gymnasiet. Vilka program?
* De som är födda 1992 går i 9:an och ska nu välja gymnasieutbildning. Hur väljer de inriktning på gymnasieutbildning?

På hemsidan www.hultsfred.com/naringslivskola under Dokument kan man läsa mer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.