Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-20

Utveckling av multifunktionella förgrenade organiska nanomaterial

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Polymer Factory söker nu en student som vill göra sitt examensarbete (30 hp) med inriktning mot dendritiska material för biomedicinska applikationer. Syftet med examensarbetet är att utveckla en ny generation av starkt förgrenade material som utrycker orthogonala funktionella grupper. Dendrimererna kommer bland annat att karakteriseras med avseende på strukturell renhet, densitet av funktionella grupper och lagringsstabilitet. Arbetet kommer att fokuseras kring syntes/kemisk modifiering av ingående komponenter, framställning av dendritiska materialen och vidare funktionalisering med bioaktiva substanser som kan i framtiden vara intressant för våra kunder.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.