Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-20

Examensarbete: Innovationsprocessen.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget
BAE Systems i Karlskoga med ca 400 kvalificerade medarbetare är ett svenskt högteknologiskt företag som ägs av den engelsk – amerikanska försvarskoncernen BAE Systems. I Karlskoga bedrivs forskning och utveckling (FoU) av produkter/system som ska medverka till att skapa en säkrare framtid. I arbetsuppgifterna ingår ofta kontakter med nationella och internationella aktörer/samarbetspartners. I FoU-projekten är man beroende av kompetens på hög nivå inom bland andra områdena elektronik, data, maskin och teknisk fysik. Fördelningen av tjänster är i ungefärliga siffror, 350 tjänstemän varav 250 har ingenjörsutbildning och 50 är kollektivanställda inom produktion.

Bakgrund
BAE Systems Bofors har nyligen implementerat en ny innovationsprocess. För att kunna hålla den så effektiv som möjligt krävs kontinuerlig styrning. För att kunna styra ordentligt behövs både mål och kunskap om var man befinner sig. Det är denna senare del som examensarbetet berör.

Uppdrag
Uppdraget kan utföras under hösten 2010 eller våren 2011
Det innebär informationssökning.
Med avseende till innovationsprocessen. vad är ”state of the art” inom detta område?
Att ta reda på vilka andra teorier som finns

Tillämpning på BAE Systems Bofors
Vilka mätetal ska användas i de olika delarna av processen och hur mäts de?
Vilka kausala samband finns mellan dem och vilka förändringar kan generellt sett göras för att påverka dem?

Den vi söker
Du har ett stort intresse för innovationsprocessen och läser inom relevant utbildning. Du brinner för ämnet och tycker att det vore spännande att göra ditt examensarbete hos BAE Systems Bofors i Karlskoga. Vi kan hjälpa till att arrangera boende i Karlskoga.
Du söker genom att skicka ansökan till:
[email protected]
Ange Examensarbete, innovationsprocess i ämnesraden

Om du har vidare frågor är du välkommen att ringa Mia Nylén, HR, 076 119 33 14


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.