Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-20

Biogasproduktion - inverkan av processförändringar Biogas production- the inlfuence of process changes

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid biogasanläggningen Växtkraft i Västerås ska man installera en förtjockare för att minska mängden vatten som tillförs själva biogasreaktorn. Det föreslagna examensarbetet innebär att närmare studera inverkan på processen i och med denna förändring. I arbetet ingår att göra energi- och materialbalanser för processen, men också att på plats vid Växtkraft utföra provtagning och analyser av olika strömmar. Påverkan på omrörningen i reaktorn är också en viktig del som det är intressant att studera.
Arbetet kan påbörjas i mitten av oktober eller början av november.

At the biogas production site Växtkraft in Västerås a new installation of a thickener will be made to reduce the amount of water supplied to the digester. The suggested thesis work concerns studying the influence on the process by this installation. The work includes to make energy- and material balances of the process, but also to make sampling and analyses of different process streams at the plant in Västerås. The influence on the circulation in the digester is also an issue of interest.
The work can start in the middle of October or in the beginning of November.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.