Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-21

Avgasrening för framtida miljölagstiftning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
I utvecklingen av framtidens tunga fordon strävar vi hela tiden efter att skapa miljövänligare lösningar som klarar av att möta framtida lagkrav, hittills främst baserade på utsläppsgränser av kväveoxider och partiklar.

En av flera metoder som kan användas för att reducera utsläppen av kväveoxider från ett fordon är Selective Catalytic Reduction, SCR. Man använder då ammoniak som reduktionsmedel och Urea som ammoniakbärare. För att ammoniaken ska frigöras i systemet måste urean förångas, förångningen blir mer utmanande ju mer urea som doseras. Eftersom utvecklingen går mot allt hårdare krav på utsläppen av kväveoxider kommer större mängder urea att behöva förångas i framtiden.

Mål
Närmast i tiden ligger EU6 lagstiftningen där kraven på NOx och partikelvikt skärps. Samtidigt införs krav på partikelantal. På Scania arbetar ett team av ingenjörer med att ta fram den efterbehandling som krävs för att klara EU6. Examensarbetet är ett fristående förutvecklingsprojekt inom teamet med mycket kontakter med det aktuella införandet av lösningar för EU6.

Examensarbetet går ut på att vidareutveckla en befintlig förångningslösning så att uppvärmning byggs in i kritiska delar. Mer urea bör då kunna förångas. Examensarbetet innehåller främst design men även kontakt med beräknings och provnings grupper. Målet med examensarbetet är att ta fram en eller flera lösningar på problemet.

Eftersom arbetet ligger i framkant av utvecklingen finns det få läroböcker på området. Informationsinhämtning sker därför mycket genom direkt kontakt med experter på efterbehandling, konstruktion och provning.

Uppdragsbeskrivning
Examensarbetaren ska undersöka lösningar som möjliggör extern tillförsel av värme till plåtdetaljer som används för att förånga urea.
Framgångsrika examensarbeten på Scania leder ofta vidare till anställning och inom det här området finns stort behov av en ingenjör som vill fördjupa sig på området.
Ersättning för examensarbetare är 35 000 kr vid start och 35 000 kr då arbetet är avslutat.

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjör i maskinteknik eller fordonsteknik
Antal studerande: 1
Startdatum för ex-jobbet: 2010-10-25
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Ragnar Bucksch, Konstruktör, 08 553 52976

Ansökan skickas till
Ansökan märkt ”PU10-76” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2010-10-19


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.