Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-23

Skärkraftsbalans på långhålsborrar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Högre produktivitetet, lägre kostnad och ökad kvalitet på den bearbetade ytan är exempel på krav som ställs på nya skärverktyg som utvecklas. En förutsättning för att lyckas är att de som arbetar med design av produkterna har kunskap om hur olika design inverkar på kraven ovan.

Långhålsborrning är ett av de applikationsområden som Sandvik Coromant utvecklar produkter för. Borrning av propelleraxlar till fartyg och huvudaxeln på vindkraftverk är två exempel där dessa produkter används. Långhålsborrar är i regel assymetriska vilket innebär att resulterande kraften i radial-tangential planet är riktad. Kraften som borren utsätts för fördelas på två stödlister vilka pressas mot den genererade hålytan. Stödlisterna styr borren genom hålet samt deformerar hålytan plastiskt vilket påverkar hålkvaliteten.
Utmaningen med denna borrtyp är att borra långa hål med höga krav på hålkvalitet så som diameter, rakhet, ytfinhet mm.

Vid design av den här typen av borrar är det en stor fördel att veta vilka krafter som verkar på borren samt vilken riktning de krafterna har.

Vi vill veta vilka krafter dagens borrar utsätts för samt skapa rekommendationer som ska användas vid utveckling av nya borrar.

Vi söker därför en eller två examensarbetare. Du studerar till civilingenjör med inriktning skärande bearbetning, maskinkonstruktion, teknisk fysik eller liknande. Du bör ha ett intresse för analytiskt arbete. Examensarbetet kommer bedrivas vid produktutvecklingsavdelningen för borr och uppborrningsverkyg.

Uppgift
Kartlägga vilka krafter borrar i dagens sortiment utsätts för samt vilken hålvalitet och livslängd de ger.
Skapa en teori för vilken riktning och storlek krafterna bör ha för att öka hålkvalitet och livslängd, samt ge förslag på design.

Examensarbetet omfattar 20 veckor och innehåller:
•Litteraturstudie
•Kartlägga skärkrafters riktning och storlek på ett visst borrsortiment.
•Göra skärkraftsberäkningar
•Praktiska tester i verkstad för att hitta optimal riktning och storlek på skärkrafterna
•Koppla skärkrafterna till hålkvalitet (rakhet, diameter och ytfinhet) och livslängd.
•Ge förslag på optimering av design.
•Dokumentering

Meriterande kunskap
Önskat men inget krav med kunskap inom följande områden: skärande bearbetning, konstruktionsteknik, FEM.

Tidsplan
Arbetet beräknas starta under oktober/november 2010.

Placering
Sandviken

Kontaktinformation
För ytterligare information om examensarbetet.
Fredrik Paulsson, produktutvecklare, +46 26 266186, [email protected]
Michael Limell, avdelningschef, +46 26 266692, [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.