Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-28

Co-Kristallisering av ”Malariaporinen” för Strukturbaserad Läkemedelsdesign

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Malaria är en sjukdom som dödar 1-2 miljoner människor varje år och som smittar betydligt fler. Plasmodium falciparum – den dödligaste av malariaparasiterna – har en enda aquaporin (”malariaporinen”) som transporterar vatten, men även små lösliga molekyler som glycerol. Dessa aquaporiner har visat sig vara nödvändiga i parasiten i den del av infektionscykeln då parasiten förökar sig i blodet.
Inhibitorer för detta protein har visat sig ha effekt på tillväxten hos parasiten och kan potentiellt användas i utvecklingen av läkemedel. Kunskap om hur inhibitorn binder till proteinet möjliggör användandet av Strukturbaserad Läkemedelsdesign, dvs inhibitorn kan fås att binda starkare till proteinet genom riktad design.

Syfte och Projekt:
Syftet med projektet är att växa diffrakterande kristaller av Aquaporinen från Plasmodium falciparum (PfAQP) i kombination med potentiella PfAQP inhibitorer. Arbetet utförs i Richard Neutzes forskargrupp vid Göteborgs Universitet.
Examensarbetets focus ligger på production av rekombinanta proteiner i E. coli/P. pastoris (odling i skakflaskor/fermentor), proteinrening med IMAC och gelfiltrering samt kristallisering.
Diffraktionsdata från eventuella kristaller kommer samlas på synkrotronen vid ESRF i Grenoble, Frankrike.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.