Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-10-20

Miljöutbildning för invandrare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Miljöförvaltningen, Göteborgs stad
Miljöförvaltningen är en kommunal myndighet som arbetar med att kontrollera att lagar som rör miljö och hälsa följs. Det gäller allt från livsmedelshantering och boendemiljö till miljöfarlig verksamhet. Dessutom övervakar Miljöförvaltningen miljötillståndet i Göteborg och är pådrivande i miljöfrågor, bland annat genom att svara på remisser, ge råd och information. Miljöförvaltningen arbetar även med informationsinsatser, både mot företag och mot allmänheten.

Uppgift:
Bakgrund: Hållbar utveckling är ett övergripande mål på internationell, nationell regional och lokal nivå. För att kunna nå detta mål ör det nödvändigt att alla invånarna får god information och känner att man har goda möjligheter till delaktighet i detta arbete. En allt större del av Sveriges befolkning har invandrarbakgrund och relationen till den svenska naturen och de svenska åtgärderna är för att minska miljöproblemen är begränsad. Utan kunskap och kännedom om Sveriges bedömning av natur- och miljöfrågor riskerar en stor grupp människor att hamna utanför arbetet med att nå en hållbar utveckling. Miljöförvaltningen i Göteborg har under en lång tid arbetat med frågor kring invandrare, natur och miljö och skapa delaktighet i arbetet för en hållbar samhällsutveckling. T.ex. har man arbetat med projektet ”naturmöten med invandrare”, som syftade till att utveckla metoder som kan öka invandrares intresse för natur och miljö. Som en fortsättning på detta har Miljöförvaltningen nu fått anslag för att driva projektet ”Vägen till naturen” var syfte är att faktiskt utbilda olika invandrargrupper inom miljö och naturområdet.
Examensarbete syfte är att undersöka hur man väcker natur- och miljöintresset bland invandrare. Det finns stora möjligheter att själv utforma examensarbetet men aktuella frågeställningar är:

-Hur ökar man kunskapen och motivationen till att lära sig om miljö och hållbar utveckling bland invandrare?
-Hur utformar man utbildningar för att väcka intresset och öka kunskapen bland invandrare?
-Hur får man fler invandrare att utbilda sig till naturguider?


Examensarbetet innebär förutom litteraturstudier, att genomföra intervjuer och eventuellt enkätundersökningar av olika invandrargrupper. Man kommer därför att ha kontakt med två olika invandrarföreningar i Göteborgsregionen samt lärare från SFI (Svenska För Invandrare) klasser.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.