Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-10-22

Intelligent inmatningsstöd för underrättelserapportering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid FOIs enhet för Informatik i Kista finns möjlighet för en eller två personer att göra ett examensarbete inom området intelligent inmatningsstöd för underrättelserapportering. Målet är att ta fram ett verktyg som hjälper en rapportör att effektivt mata in strukturerad (maskin-tolkningsbar) information. Den strukturerade informationen består av semantiska utsagor som uttrycker underrättelseinformation i termer av en fördefinierad formell modell (ontologi).

Inmatningen ska vara anpassningsbar efter rapportörens operativa kontext (t ex geografisk position, roll och uppdrag), efter vad andra rapportörer har matat in (jmf rekommendationssystem), samt efter de informationsbehov som andra aktörer i underrättelsesystemet har. Anpassningen sker genom förändringar i arbetsflödet som styr vad som presenteras för användaren. Målsättningen är att optimera dessa förändringar så att inmatningen går så fort som möjligt och samtidigt genererar information som är korrekt och har ett högt informationsvärde.

Det finns stora möjligheter för studenten/erna att själva påverka inriktningen på arbetet.
Slutresultatet från examensarbetet förväntas vara en forskningsprototyp (ett program) som sedan kan testas i användarexperiment för att utvecklas vidare. Resultaten kommer att användas i ett FOI-projekt som tar fram verktyg för underrättelseanalys inriktat på internationella militära insatser och i civila EU-projekt där flera andra organisationer deltar.

Ersättning utgår för exjobbet, och det finns vissa möjligheter för studenten/erna att vara medförfattare på vetenskapliga artiklar som använder programvaran. Lämplig bakgrund kan vara civ.ing. D, E, F, IT eller magisterprogram i datavetenskap, datorlingvistik, kognitionsvetenskap eller motsvarande.

Förkunskapskrav: Goda programmeringskunskaper och intresse för MDI. Erfarenhet av semantiska tekniker (Semantic Web) är meriterande.

För mer information, kontakta Christian Mårtenson ([email protected], 08-5550 3694).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.