Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-01

Examensarbete Energiåtervinning kylvatten

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Sapa AB utvecklar, bearbetar och marknadsför profiler, profilbaserade byggsystem och värmeväxlarband i aluminium. Sapa profiler AB är världens största producent av strängpressade profiler med 10 700 anställda runt om i världen. Sapa Profiler AB som är den svenska delar har ca 1 100 anställda. Produktionen ligger i Finspång, Vetlanda och Sjunnen.

Sapa Profiler AB återvinner all intern processkrot och extern kundskrot. Omsmältverket i Sjunnen tar hand om skrotet. Man smälter om skrotet och gjuter runda 7 meters aluminiumstänger som går tillbaka till pressarna som råvara för tillverkning av nya aluminiumprofiler. Det går åt mycket vatten för kyla aluminiumstängerna under gjutningen. I dag cirkulerar kylvattnet i ett slutet system med två kyltorn dvs det varma vattnet kyls i ett tornen. Vi vill i framtiden ta hand om energin i vattnet istället för att släppa ut det i luften. Vi vill inom detta examensarbete ta reda på energiinnehållet i vattnet och hur vi skulle kunna nyttja denna energi i framtiden.

Förstudie är genomförd.

Mål
• Ta reda på energi innehållet i kylvattnet.
• Undersöka lämpligt användningsområde för återvunnen energi.
• Ta fram ett färdigt koncept för implementering.
• Färdigt investeringsunderlag för vidare projektering.

Avgränsning

• Undersökningen innefattar endast utredning av energiinnehåll i kylvatten

Utbildning
Ingenjör/civilingenjör med inriktning mot energiåtervinning.

Omfattning
Jobbet är avsett för 15 hp och för en person kan även skrivas om så att det omfattar 30 hp.

Genomförandeperiod
Kan inledas omgående

Kontaktperson

Özkan Kosmaz, 0383-94169, [email protected],

Facklig representant

Björn Walin, 0383-94591, [email protected], Sveriges Ingenjörer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.