Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-02

Mekaniska egenskaper hos nioblegerat gråjärn

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Bromsskivor utsätts för stora termomekaniska belastningar när ett fordons rörelseenergi omvandlas till värmeenergi i skiva och belägg under bromsningen. Det komplicerade belastningsfallet leder till att skivan nöts men också till att det bildas sprickor på grund av de termiska spänningar som uppstår under uppvärmningen och avkylningen. En bromsskiva med bättre motstånd mot sprickbildning och bibehållna goda nötnings- och friktionsegenskaper skulle leda till avsevärda besparingar bland annat i form av högre utnyttjandegrad av fordonet. Bromsskivors känslighet för termisk sprickbildning och nötning testas bland annat i fullskaliga bromsdynamometerprov och stora skillnader mellan olika skivmaterial har uppmätts. Scania undersöker nya legeringars potential som material för bromsskivor. Ett led i denna undersökning är att bestämma effekten av niob på de mekaniska egenskaperna hos gråjärn avsett för bromsskivor.

Mål
Detta examensarbete syftar till att utvärdera och kvantifiera niobs inverkan på gråjärns mekaniska egenskaper vid olika temperaturer. Resultaten ska jämföras med andra legeringar som idag används för bromsskivor.

Uppdragsbeskrivning
Avsikten med detta examensarbete är att öka vår kunskap om effekten av att använda niob som legeringselement för gråjärn. Fokus ligger på att undersöka de mekaniska egenskaperna men även viss analys av mikrostrukturen kan förekomma. I uppgiften ingår bland annat att utvärdera hårdhetens, brottspänningens och utmattningshållfasthetens beroende av niobhalt och temperatur för gråjärnslegeringar avsedda för bromsskivor. Erhållna resultat ska analyseras och jämföras med litteraturdata och tidigare genomförda experiment på legeringar för bromsskivor. Examensarbetet ska avslutas med en skriftlig och muntlig redovisning.

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjörsutbildning eller motsvarande inom Teknisk fysik/Maskinteknik/Materialteknik
Antal studerande: 1 till 2
Startdatum för ex-jobbet: November 2010 eller enl. ök.
Beräknad tidsåtgång: 20 v

Kontaktperson/handledare
Arbetet utförs på Scania Materialteknik i Södertälje
Kontaktperson är Peter Skoglund, tel: 08 553 86 285, [email protected]

Ansökan skickas till
[email protected], märk din ansökan ”PU10-87”.
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.