Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-02

Vill du vara med och utveckla framtidens mätutrustning?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget
Acosense AB utvecklar och säljer avancerade mätsystem för processindustrin baserade på akustik. Företaget är i en mycket expansiv fas med spännande framtidsutsikter. Vi erbjuder nu en möjlighet till examensarbete för dig som vill jobba med teknik i framkant i en nyskapande miljö där nyfikenhet och erfarenhet kombineras.

Bakgrund
Vi jobbar med mätningar baserade på akustik som fungerar bra för att analysera vätskor. Vårt nyutvecklade mätinstrument Acospector® Acostic Chemometer är baserat på en patenterad beröringsfri analysmetod som har en rad fördelar jämfört med konventionella metoder. Instrumentet kan användas för att göra flera olika mätningar samtidigt, på vätskor som tidigare varit svåra eller omöjliga att analysera. Mätmetoden kräver inga stopp i produktionen och instrumentet kommer aldrig i kontakt med vätskan.

Akustiska mätningar kan användas i svåra processmedier, exempelvis korrosiva, frätande eller etsande vätskor. Tekniken fångar upp många olika typer av variationer i mediet, bland annat partikelstorleksfördelning, densitet och viskositet. I och med att mätningarna kan ske in-line på hela produktflödet möjliggörs kontinuerlig övervakning och styrbarhet. Mättekniken kan användas i processindustrier som tillverkar pappersmassa, olja, gas, kemikalier samt inom andra industrier som t ex gruvindustrin.

Uppgift
Målet med examensarbetet är att tillsammans med vår utvecklingsgrupp ta fram ett fungerande mätsystem för en vald applikation i industrin. Vissa moment kommer även att ske individuellt.

Erfarenhet
Du har med fördel erfarenhet av olika mättekniker, signalbehandling och programmering samt grundläggande kemisk förståelse. En stor del av arbetet kommer att utföras i Labview.

Övrigt
En stor del av arbetet kommer att utföras i Göteborg, men resor och arbeten på andra platser kan också förekomma. Du kommer att ha stor möjlighet att påverka utformning och upplägg av arbetet. Din utveckling och dina intressen är viktiga för oss då vårt mål är att examensarbetet skall bli så givande som möjligt för alla inblandade. Finansiell ersättning eller vidareanställning kan vara möjlig.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.