Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-04

Förbränningssimulering med CFD

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
Lagstiftning ställer allt högre krav på kolvmotorns förbränningssystem avseende dess förmåga att producera låga halter kväveoxider och sot medan konkurrensen med andra tillverkare kräver att det sker med bibehållen eller ökad verkningsgrad. I detta utvecklingsarbete kan förbränningssimulering med CFD bidra med kunskap som är svår få på annat sätt.

MÅL
Målet är att utvärdera olika förbrännings- och emissionsmodellers förmåga att korrekt återge trender för ett antal olika typfall.

UPPDRAGSBESKRIVNING
• Litteraturstudie av ämnet
• Utvärdering av förbränningsmodeller
• Utvärdering av emissionsmodeller
• Rapportskrivning

UTBILDNING/LINJE/INRIKTNING
Civilingenjör med inriktning mot strömningslära, förbränningsteknik eller numerisk analys.
Antal personer: 1
Start datum för ex-jobbet: enligt överenskommelse.
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

KONTAKTPERSONER OCH HANDLEDARE
Magnus Carlsson, 08-55386097, [email protected]
Stephen Conway, 08-55350814, [email protected]

ANSÖKAN SKICKAS TILL
[email protected]
Märk din ansökan PU10-92

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag
Sista ansökningsdag
2010-12-05

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.