Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-07

Metodikutveckling provning av avgaskemiska förlopp

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Selective Catalytic Reduction (SCR) är ett effektivt sätt att reglera en diselmotors utsläpp av kväveoxider (NOX). Reaktionen sker över en katalysator, vilken säkerställer en hög omvandlingsgrad. Då mycket av Scanias provning idag görs i provriggar är det viktigt att provriggsresultaten korrelerar med den verklighet som produkten möter ute hos slutkund.

Scania har nyligen köpt in en ny stor avgasefterbehandlingsrigg och nu söker vi en person som kan hjälpa oss ta fram provmetodiker för att kunna korrelera riggens körningar med verkligheten. Kommande lagkrav på emissioner medför ytterligare krav på fordonsindustrin att kunna prediktera beteenden i avgasefterbehandlingssystemet på ett tidigt stadium.

En stor utmaning för ett avgasefterbehandlingssystem är att kunna förånga det reduktionsmedel som tillsätts för katalysen till ammoniak. Arbetet syftar till att korrelera förångning i labbmiljö med en motorapplikation.
Scania önskar med detta examensarbete fördjupa kunskapen om hur avgaskemin påverkar energibalanser och vilka förenklingar som kan göras. Efter utfört examensarbetets avslut kommer du som student ha fått en insikt i ett forskningsområde inom fordonsindustrin som är under mycket stark tillväxt.

Mål:
Målet med arbetet är att rekommendera och verifiera en representativ provcykel för att korrelera de driftsfall ett efterbehandlingssystem möter på helfordonsnivå i vår efterbehandlingsrigg.

Uppdragsbeskrivning:
Kunskapsinhämtning inom det aktuella området
Kartlägg påverkande kemiska mekanismer och energibalanser
Planera en lämplig provningsprocess
Utförande av, möjlighet till prov i full- och labskala finns
Identifiera viktiga parametarar
Verifiera framtagna parametrar
Rekommendation på en representativ testcykel
Rapportskrivning

Utbildning/linje/inriktning:
Civilingenjörsstuderande i kemiteknik, teknisk fysik el liknande.
Antal studerande: 1 person
Startdatum för ex-jobbet: enligt överenskommelse
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner:
Mats Härdelin, 08-553 82027, mats.hä[email protected]
Jakob Hansson, 08-553 51260, [email protected]

Ansökan skickas till:
[email protected]
Märk ansökan ”PU10-79”
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag:
2010-11-30


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.