Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-08

Nätneutralitet hos svenska ISP:er

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
.SE arbetar inom projektet Hälsoläget på Internet med att ta fram metoder, samla data samt analysera och presentera denna data för hur olika tjänster och delar av Internet fungerar. Tanken är både att skapa en djupare förståelse för Internet idag men också förutse problem som håller på att uppstå. Ett nyöppnat fält för mätning är att titta på ren IP-trafik.

Uppgift
Idag används enklast möjliga metoder för att mellan ett större antal prober för att mäta löptidsdelay, jitter på denna, vägval och PMTU. Mätningar av genomströmning skall också startas inte bara mellan punkterna utan också över olika typer av applikationsprotokoll etc.
För detta behöver nya mätmetoder utvecklas. Projektet innefattar att ta fram en mjukvara som kan agera mätserver och en annan som är klient. Data skall tas fram om nåbarhet, genomströmningshastighet (bitrate), delay, jitter på delay och annan information som kan ge underlag för analys av hur trafik eventuellt filtreras och prioriteras av olika ISP:er.

Omfattning
Detta arbete lämpar sig för 1-2 personer och 30 högskolepoäng.

Genomförande
Arbetsplatsen kommer att vara på .SE:s kontor i Stockholm. Handledare kommer att utses utifrån uppgiften. Uppgiften genomförs under våren 2011.

Om företaget
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) ansvarar för Internets svenska toppdomän, .se. Kärnverksamheten är registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret, samtidigt som .SE verkar för en positiv utveckling av Internet i Sverige. Överskottet från registreringen av domännamn finansierar projekt som bidrar till Internets utveckling i Sverige. .SE satsar intensivt på att vara en aktiv forsknings- och utvecklingsfinansiär och aktör inom Internetutveckling.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.