Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-10

Tillförlitlighet infrastruktur

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Dagens och framtidens radarsystem utvecklas för att uppfylla krav på längre räckvidd, bättre noggrannhet och ökad pålitlighet. Särskilt det sistnämnda utgör en stor utmaning eftersom systemen blir mer och mer komplexa och kommer att innehålla fler och fler komponenter.
I de mobila marksystemen innehåller förutom radarsensor, kommunikationssystem och presentationsutrustning, även stödsystem (infrastruktur) som producerar kraft, sköter klimatkontroll samt manövrering av rörliga delar som mast och stödben. Betecknande för stödsystemen är att det ingår roterande maskiner som tex el-och förbränningsmotorer, pumpar, kompressorer men även kontrollutrustning som ventiler och styrsystem.
Målet för detta ex-jobb är att ta presentera state-of-the-art metoder för att prediktera och verifiera livslängd och/eller MTBF (Mean Time Between Failure) med focus på stödsystemen.
Saab letar efter moderna och pålitliga metoder för att hantera tillförlitlighet där detta projekt är en del:
• Inventering av relevanta felmekanismer i infrastruktursystem. Presentation av modeller.
• Inventering av metoder för tillförlitlighetsprediktering
• Inventering av metoder för mätning av utrustningens kondition och/eller prognostisering av kvarvarande livslängd
• Beräkning av förväntad livslängd för lämplig enhet/apparat med olika metoder
• Jämförelse av resultat och bedömning av felmarginal
• Föreslå provningsmetoder för att utföra accelererad provning på aktuell utrustning.
• Planera och starta prov på utrustning (i mån av tid)Examensarbetet är tänkt för två studenter med omfattningen motsvarande 30 hp vardera.

Kontaktpersoner:

Jan Rydén
[email protected]

Tel 031-7949404

Torgny Hansson
[email protected]
Tel: 031-7948663


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.