Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-10

Life Cycle Cost Model

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.

Din roll
Det är ett ökat focus från kunderna på livscykelkostnader när man genomför en upphandling av
en produkt eller ett system. Med detta ökar kraven att vi som leverantör känner till de kostnader
som våra produkter bär under deras livscykler och samtidigt kontinuerligt arbetar med att
reducera dessa kostnader.
Livscykelkostnader kan illustreras på flera sätt, nedan är en illustration.

Detta projekt skall på ett systematiskt sätt kartlägga och definiera de olika bidragen till
livscykelkostnaderna från framförallt supportdelen av kostnaderna (sustaining cost i
illustrationen i kapitel 1). (Är Sustaining cost samma som LSC nedan?)
Målet är att vi får fram en modell för våra produkter som vi sedan kan användas för att utvärdera
var vi kan få mest effekt genom insatser och förändringar.
Projektledaren (examensarbetaren) skall samarbeta med de berörda avdelningarna vid
genomförandet av projektet. Projektet skall utföras i flera steg med en tydlig projektplan för varje steg.

Följande milstolpar finns i projektet:
Specifikation av LCC modell, samt utbrytning av Life Support Cost (LSC) /Sustaininig Cost.
Kostnadskalkylmodell av varje LSC-del, (varje modell skall verifieras och valideras gentemot företagets kalkylprinciper)
Implementation i ett verktyg (exvis CATLOC1 eller EXCEL)
Rapport och presentation

Dina kvalifikationer
Examensarbetet är tänkt för en till två studenter med omfattningen motsvarande 10 hp.

Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.