Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-16

AUTOSAR Application Test Framework

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
AUTOSAR är ett initiativ för att skapa en standardiserad mjukvaruplattform för automotive-industrin. AUTOSAR-applikationer är tänkta att exekveras på datornoder i fordon. Det finns dock under de inledande faserna av utvecklingsarbetet ett behov av att kunna exekvera och testa applikationerna på en vanlig PC. I detta examensarbete kommer ni att definiera och skapa en testplattform för AUTOSAR-applikationer för en Windows-PC.

Beskrivning av uppgiften
Mecel har utvecklat ett verktyg för att simulera AUTOSARs operativsystem i en Windowsmiljö. Detta gör det möjligt för utvecklare att sätta upp och exekvera ett AUTOSAR-system utan specialiserad hårdvara. Att konfigurera ett komplett AUTOSAR-system är dock tidskrävande och det finns inget standardiserat sätt att testa AUTOSAR-applikationer.
I detta examensarbete kommer ni att först försöka definiera vad den bästa testningsstrategin för AUTOSAR-applikationer är. Existerande standardramverk för testning såsom CppUnit eller JUnit kan användas som en bas. Det ska vara enkelt för användaren att sätta upp ett begränsat AUTOSAR-system med en eller flera applikationer för att sedan kunna skriva tester.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.