Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-16

Testapplikationsgenerator för AUTOSAR system

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Utveckla ett ramverk för automatisk testning av integrerade AUTOSAR system.

Beskrivning av uppgiften
AUTOSAR (www.autosar.org) är en global standard för mjukvaruarkitektur inom fordonsindustrin. Ett AUTOSAR system innehåller en eller flera SW-C:er (applikationslagret) och en underliggande mjukvaruplatform (RTE och Basic software) som konfigureras via ett antal xml-filer (AUTOSAR-konfiguration). Konfigurationen är ofta komplex och kan innehålla hundratals buss- och IO-signaler. För att verifiera korrekt funktion på RTE och basic software behövs testapplikationer samt motsvarande testscript. Dessa är tidskrävande att ta fram manuellt samt risken är stor att något testfall helt missas.
Examensjobbet syftar därför till att ta fram en design och utveckla ett verktyg som genererar testapplikationer och testscript automatiskt baserat på en existerande AUTOSAR-konfiguration. I examensjobbet ingår också att utvärdera lämplig testmiljö, inklusive hårdvara.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.