Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-18

Algoritmutveckling för körsimulator

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I en körsimulator där man vill simulera körning i vägnät behöver man en representation av både den visuella och logiska köromgivningen. Med den logiska representationen menas hur olika körfält, vägar, korsningar etc. är kopplade till varandra. Denna logiska representation beskriver t.ex. vilka färdvägar som är möjliga i en viss korsning, vänster, höger men ej rakt fram. Denna information kan sedan nyttjas av simulatorn för att t.ex. generera autonom omgivningstrafik och att för denna beskriva hur ett specifikt vägnät kan nyttjas.


HiQ planerar att inom ViP (www.vipsimulation.se) utveckla ett verktyg för design av köromgivningar anpassade för användning i körsimulatorer. Verktyget inriktar sig främst mot design av vägkorsningar. I verktyget kommer man att kunna definiera logiken i korsningen. Denna logik beskriver möjliga färdvägar genom korsningen samt hur omgivande vägnät kan ansluta till korsningen. Den logiska beskrivningen kommer att basera sig på den öppna standarden OpenDrive (www.opendrive.org).

Exjobbet kommer att gå ut på att utveckla algoritmer för att automatiskt generera en visuell 3D-modellrepresentation av den körbara ytan i en vägkorsning utifrån logiken i densamma.
Den genererade 3D-modellen ska vara på formatet OpenFlight (www.openscenegraph.org).  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.