Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-18

Generera AUTOSAR från Mecel Populus HMI mjukvara

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Syftet är att knyta ihop Mecels två produkter, Populus och Picea, till en effektiv verktygskedja för att konfigurera hela kedjan från busskommunikation till grafiskt användargränssnitt i ett inbyggt distribuerat system. Ett demosystem ska också implementeras i C/C++ på en lämplig hårdvara.

Beskrivning av uppgiften
Mecel Populus är en produkt där man använder ett verktyg för att skapa grafiska användargränssnitt (HMI – Human Machine Interface). I verktyget specifierar man också upp gränsnitt till de applikationer (Functional Units, FU) vars data ska visas i HMI:t. Från verktyget genereras en binärfil som innehåller all information om hur HMI:t ska fungera och hur det interagerar med externa FU:ar med hjälp av ett kommunikationsprotokoll, Open Display Interface (ODI). Filen läses in av en generell mjukvara (Mecel Populus Engine) som realiserar HMI:t. Med verktyget kan man snabbt förändra och skapa nya HMI och omedelbart köra det i dess målmiljö med hjälp av Mecel Populus Engine.

AUTOSAR är en internationell mjukvarustandard inom automotive-industrin för bl.a. datakommunikation. I konceptet ingår, förutom själva mjukvaran, även möjlighet att konfigurera upp system med hjälp av ett standardiserat XML-format. Mecel Picea är Mecels produkt för att skapa en AUTOSAR konfiguration samt att exekvera en sådan konfiguration i ett inbyggt system. AUTOSAR konfigurationen styr bl.a. vilken data (signaler) som ska läsas och/eller skrivas till fordonets kommunikationsbussar.
I Mecel Populus ingår en arktitektur för hur en FU ska implementeras för att kommunicera med ett Populus HMI där bl.a. ett C++ gränssnitt automatgenereras från en FU specifikation för att förenkla för programmeraren av applikationen.

Uppgiften består i att från ett FU Interface skapat i Populus generera en AUTOSAR konfiguration och dessutom automatgenerera en implementation av FU:n som använder de signaler som definierats upp i AUTOSAR konfigurationen. Det ska finnas utrymme för att manuellt överrida funktioner i FU implementationen. Det ska också vara möjligt att utgå från en befintlig AUTOSAR konfiguration och istället styra hur en FU specifikation mappar till den befintliga AUTOSAR konfigurationen. Även i detta fall ska en implementation av en FU kunna automatgenereras.

Ett demosystem ska implementeras med ett HMI som drivs från data som läses från en extern kommunikationsbuss. Den mjukvara som utvecklas i verktygen görs i Java. FU implementationen som automatgenereras ska bestå av C++ kod. Integrationskod i demosystemet ska skrivas i C/C++.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.